Tatry bez bariér a DebRA s podporou spoločnosti HARTMANN-RICO

Spoločnosť HARTMANN- RICO v rámci svojho filantropického programu dlhodobo podporuje projekty, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom s určitými zdravotnými hendikepmi. Nie je to pomoc určená jednotlivcom, ale organizáciám s dobrým nápadom, ako napríklad podpora výstavby bezbariérových chodníkov vo vysokých Tatrách alebo podpora združenia zameriavajúceho sa na pacientov s epidermolýzou.

Spoločnosť HARTMANN- RICO v rámci svojho filantropického programu dlhodobo podporuje projekty, ktorých cieľom je pomáhať ľuďom s určitými zdravotnými hendikepmi. Nie je to pomoc určená jednotlivcom, ale organizáciám s dobrým nápadom, ako napríklad podpora výstavby bezbariérových chodníkov vo vysokých Tatrách alebo podpora združenia zameriavajúceho sa na pacientov s epidermolýzou.

Kontinuálne pokračuje spolupráca s projektom Tatry bez bariér, ktorého cieľom je rozvíjať bezbariérové prístupy v Tatranskom národnom parku. Aktivity tohto projektu sa sústreďujú na budovanie bezbariérových turistických zón a chodníkov v slovenských veľhorách. V tomto roku podporuje spoločnosť HARTMANN – RICO projekt čiastkou 6 000 eur.

Lupus je stále veľkou neznámou

Už desiaty rok, od roku 2004, patrí 10. máj Svetovému dňu lupusu. V tento deň si odborníci a pacienti po celom svete kladú za cieľ zvýšiť informovanosť o tomto zákernom ochorení a vyzvať k tolerancii a ohľaduplnosti k pacientom. Slovensko sa už druhý rok pripája k tejto iniciatíve prostredníctvom Slovenskej reumatologickej spoločnosti a pacientskej organizácie Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik.

Už desiaty rok, od roku 2004, patrí 10. máj Svetovému dňu lupusu. V tento deň  si odborníci a pacienti po celom svete kladú za cieľ zvýšiť informovanosť o tomto zákernom ochorení a vyzvať k tolerancii a ohľaduplnosti k pacientom. Slovensko sa už druhý rok pripája k tejto iniciatíve prostredníctvom Slovenskej reumatologickej spoločnosti a pacientskej organizácie Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik.

Lupus je chronické autoimunitné zápalové ochorenie, ktoré napáda vlastné zdravé bunky organizmu pacienta. Ide o poruchu imunitného systému, ktorý namiesto atakovania cudzorodých látok v organizme, ako baktérie, či vírusy, začína tvoriť protilátky proti štruktúram vlastných buniek a tkanív. Výsledkom autoimunitného procesu je  nielen  chronická únava,  teploty, reumatické bolesti v kĺboch, ale predovšetkým veľmi nebezpečné poškodenie orgánov a systémov v organizme – obličiek, srdca, pľúc, mozgu, nervového či tráviaceho systému. Častým vonkajším prejavom lupusu je typické začervenanie na tvári, ktoré svojou formou pripomína tvar motýľa.

V Európe je viac ako 14 miliónov ľudí závislých od alkoholu

V Európe je viac ako 14 miliónov ľudí závislých od alkoholu, z toho takmer 90 % sa nelieči.
Na Slovensku sa počet ľudí závislých od alkoholu odhaduje na 250 000, ročne z nich podstupuje liečbu len niekoľko tisíc. Závislosť od alkoholu je pritom ochorenie s rozsiahlymi zdravotnými, sociálnymi i ekonomickými následkami a bez liečby má výrazne negatívny dopad nielen na závislého človeka, ale aj na jeho okolie. Doterajšie liečebné postupy kládli dôraz na dodržiavanie a podporu abstinencie. Pritom práve tá je pre väčšinu pacientov neprekonateľným problémom. Nová farmakologická terapia, ktorá v súčasnosti prichádza na slovenský trh, úplnú abstinenciu nevyžaduje. Jej cieľom je zníženie nadmernej konzumácie alkoholu, čo môže predstavovať pre pacientov prijateľnejšiu alternatívu. Naďalej však platí, že akákoľvek liečba nemôže byť úspešná, pokiaľ nevychádza z vôle samotného pacienta.

V Európe je viac ako 14 miliónov ľudí závislých od alkoholu, z toho takmer 90 % sa nelieči.
Na Slovensku sa počet ľudí závislých od alkoholu odhaduje na 250 000, ročne z nich podstupuje liečbu len niekoľko tisíc. Závislosť od alkoholu je pritom ochorenie s rozsiahlymi zdravotnými, sociálnymi i ekonomickými následkami a bez liečby má výrazne negatívny dopad nielen na závislého človeka, ale aj na jeho okolie. Doterajšie liečebné postupy kládli dôraz na dodržiavanie a podporu abstinencie. Pritom práve tá je pre väčšinu pacientov neprekonateľným problémom. Nová farmakologická terapia, ktorá v súčasnosti prichádza na slovenský trh, úplnú abstinenciu nevyžaduje. Jej cieľom je zníženie nadmernej konzumácie alkoholu, čo môže predstavovať pre pacientov prijateľnejšiu alternatívu. Naďalej však platí, že akákoľvek liečba nemôže byť úspešná, pokiaľ nevychádza z vôle samotného pacienta.