Dnes je svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP)

Na tlačovke CHOCHP - www.modernysvet.skRespiračné ochorenie, ktoré postihuje v priemere až 10% populácie, je z hľadiska úmrtnosti rovnako závažné ako onkologické ochorenia. Priemerná dĺžka života týchto pacientov je len šesť a pol roka. Je tomu tak preto, že občania Slovenska prichádzajú k lekárovi neskoro, často v pokročilých štádiách ochorenia. Medzi hlavné rizikové faktory patrí ovzdušie, prach a emisie. Na závažnosť tejto choroby, ktorá nie je len ochorením fajčiarov, upozornili pri príležitosti Svetového dňa CHOCHP slovenskí pneumológovia. Tí v spolupráci s pacientmi zároveň zakladajú pacientsku organizáciu Pre zdravé pľúca.

CHOCHP je smrteľné a nevyliečiteľné ochorenie, ktoré postihuje každého desiateho Slováka. Náklady na liečbu respiračných ochorení v Európe presahujú 380 mld. €, z toho rakovina pľúc a CHOCHP stojí viac ako 200 mld. €. Aj napriek závažnosti tohto ochorenia je miera informovanosti verejnosti o CHOCHP stále pomerne nízka.

„Slovenskí pacienti si ešte stále plne neuvedomujú hrozbu, ktorá sa ukrýva v zdanlivo nenápadných príznakoch, akými sú napr. opakujúci sa kašeľ či častá dýchavica. Nevedia, že sa môže jednať o prvé štádium chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Verejnosť nemá dostatočné informácie o tom, že táto choroba so sebou prináša vážne ohrozenie zdravia a života, ktoré je porovnateľné s onkologickými ochoreniami,“ zdôrazňuje doc. Marta Hájková, hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku.

spirometricke vysetrenie - www.modernysvet.skVerejnosť považuje toto ochorenie za ochorenie fajčiarov. „Táto informácia však nie je úplne pravdivá. CHOCHP ohrozuje širokú populáciu, bez rozdielu pohlavia a veku, postihuje tak fajčiarov, ako aj nefajčiarov a zlou kvalitou ovzdušia riziko jej vzniku narastá,“ dodáva doc. Ivan Majer, predseda Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti.

Pacienti s diagnózou CHOCHP nie sú len fajčiari

Podľa aktuálnej štúdie realizovanej pneumológmi na vzorke 558 pacientov s CHOCHP z celého Slovenska vyplýva, že sedem z desiatich pacientov sú muži, pričom priemerný vek v čase stanovenia diagnózy je 59 rokov. Ochorenie postupuje pomerne rýchlo – pacient s ním žije priemerne 6,5 roka. Pri včasnej diagnostike ochorenia (v skorých štádiách) s pomocou dostupných účinných medikamentov môžu pacienti s CHOCHP žiť dlhšie, kvalitnejšie a plnohodnotnejšie.

Medzi hlavné faktory vzniku CHOCHP patrí vystavenie sa rizikovému prostrediu. „Alarmujúci je fakt, že až 19% pacientov s CHOCHP nikdy nefajčilo. Štúdia odhaľuje, že 11% pacientov v minulosti pracovalo v nezdravom prostredí a bolo nútených dýchať na pracovisku škodlivé častice, splodiny alebo dym. Až 14% slovenských pacientov však trpí CHOCHP bez toho, aby boli vystavení doposiaľ klasifikovaným rizikovým faktorom,“ podotýka doc. Marta Hájková.

S cieľom vzdelávať verejnosť o rizikách CHOCHP a pomôcť včas diagnostikovať pacientov s týmto ochorením v počiatočných štádiách vznikol na jar tohto roku Nadačný fond Pre zdravé pľúca. Za uplynulých osem mesiacov realizoval niekoľko osvetových aktivít po celom Slovensku. Počas nich si mohli stovky Slovákov bezplatne diagnostikovať zdravie svojich pľúc prostredníctvom tzv. spirometrie. Najrozsiahlejšou kampaňou bola „CHOCHP Tour 2014“, počas ktorej prešlo bezplatným spirometrickým vyšetrením 220 ľudí. (Desatine z vyšetrených boli namerané hodnoty indikujúce CHOCHP a bolo im odporučené odborné vyšetrenie.)

Poslaním Nadačného fondu pre zdravé pľúca je okrem iného pomáhať pacientom v ich zložitej sociálnej situácii. Za týmto účelom bolo 14 pacientom – žiadateľom, prerozdelených z fondu 3 000 €. Z týchto 14 pacientov až 13 z nich má ochorenie v pokročilom štádiu a 11 pacienti sú trvale odkázaní na kyslíkový prístroj.

Symbolicky, pri príležitosti svetového dňa CHOCHP zakladajú slovenskí pneumológovia a pacienti pacientsku organizáciu s názvom Pre zdravé pľúca, ktorá bude pôsobiť v prospech všetkých pacientov trpiacich CHOCHP. „Chceme ešte intenzívnejšie vzdelávať verejnosť a šíriť osvetu a zvyšovať tak mieru informovanosti o tomto závažnom ochorení. Naším cieľom je podchytiť pacientov v skorých štádiách choroby. Bez osvety to však nie je možné. Rovnako chceme podporovať prostredníctvom tejto organizácie výskum v oblasti CHOCHP a nadviazať spoluprácu s organizáciami pôsobiacimi v zahraničí. Pacientska organizácia je dôležitým krokom v tomto našom snažení,“ vysvetľuje Helena Leščišinová, členka Rady Nadačného fondu Pre zdravé pľúca a spoluzakladateľka pacientskej organizácie Pre zdravé pľúca. Viac informácií nájdete na www.prezdravepluca.sk.

/Na fotke zľava:
MUDr. Helena Leščišinová, primárka oddelenia tuberkulózy a pľúcnych chorôb z nemocnice Bardejov, doc. MUDr. Marta Hájková CSc., hlavná odborníčka pre pneumológiu na Slovensku, Ing. Eva Gerhátová z odboru ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia SR a moderátorka akcie Iveta Malachovská./

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.