Ministerstvo zdravotníctva experimentuje s diabetickými pacientmi

inisterstvo zdravotníctva v tomto čase rozhoduje o zmene, ktorá sa bude týkať viac než 200 000 pacientov s diabetom. Podľa MZ SR by diabetikov namiesto diabetológov mali liečiť praktickí lekári. Poprední diabetológovia verejne hovoria o neodbornom experimente úradníkov s diabetikmi bez vypočutia názoru pacientov a lekárov.

Podľa návrhu Inštitútu zdravotnej politiky pacienti s diabetes mellitus druhého typu liečení diétou a režimom a pacienti liečení orálnymi antidiabetikami by mali prejsť do kompletnej a samostatnej starostlivosti praktických lekárov. Tento návrh bol pripravený bez akejkoľvek odbornej diskusie a vypočutia si názoru diabetológov, praktických lekárov či pacientov. Podľa predstaviteľov Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) má vážne koncepčné a legistatívne nedostatky a v praxi by rozhodnutie ministerských úradníkov prinieslo zhoršenie starostlivosti o pacientov s diabetom, ohrozenie ich zdravia a kvality života, sťaženie prístupu k moderným liekom a návrat liečby cukrovky o desaťročia späť.

Ministerstvo zdravotníctva v tomto čase rozhoduje o zmene, ktorá sa bude týkať viac než 200 000 pacientov s diabetom. Podľa MZ SR by diabetikov namiesto diabetológov mali liečiť praktickí lekári. Poprední diabetológovia verejne hovoria o neodbornom experimente úradníkov s diabetikmi bez vypočutia názoru pacientov a lekárov.

Podľa návrhu Inštitútu zdravotnej politiky pacienti s diabetes mellitus druhého typu liečení diétou a režimom a pacienti liečení orálnymi antidiabetikami by mali prejsť do kompletnej a samostatnej starostlivosti praktických lekárov. Tento návrh bol pripravený bez akejkoľvek odbornej diskusie a vypočutia si názoru diabetológov, praktických lekárov či pacientov. Podľa predstaviteľov Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) má vážne koncepčné a legistatívne nedostatky a v praxi by rozhodnutie ministerských úradníkov prinieslo zhoršenie starostlivosti o pacientov s diabetom, ohrozenie ich zdravia a kvality života, sťaženie prístupu k moderným liekom a návrat liečby cukrovky o desaťročia späť. Pokračovať v čítaní „Ministerstvo zdravotníctva experimentuje s diabetickými pacientmi“