Stanovisko Hospodárskej komory Českej republiky, Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory, Poľskej obchodnej komory a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory k uplatňovaniu zákona o minimálnej mzde v Nemecku

Hospodárska komora Českej republiky, Maďarská obchodná a priemyselná komora, Poľská obchodná komora a Slovenská obchodná a priemyselná komora predstavujúce podnikateľskú komunitu krajín Visegrádskej štvorky vyjadrujú hlboké rozčarovanie z uplatňovania nemeckého zákona o minimálnej mzde pri poskytovaní služieb členských krajín EÚ v Nemecku.

Toto rozhodnutie má zásadný dopad najmä na služby medzinárodnej obchodnej dopravy, ktorá je hlavným nástrojom prepojenia všetkých účastníkov jednotného trhu Európskej únie. Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde na sektor dopravy smeruje k vážnemu narušeniu slobody pohybu tovaru, čo je v rozpore s princípmi jednotného trhu, kde táto sloboda predstavuje jeden z jeho štyroch základných pilierov. Odvetvie dopravy nielen v našich krajinách, ale aj v rade ďalších štátov Európskej únie bolo týmto opatrením zasiahnuté vážnym spôsobom. Okrem vyšších nákladov spôsobených povinnosťou zaplatiť vodičom odmenu zodpovedajúcu nemeckej minimálnej mzde a úhrady ďalších poplatkov, je plnenie tejto povinnosti časovo náročné a predstavuje vysokú administratívnu záťaž. Rad dopravcov, najmä malých a stredných firiem, hlási závažné dopady vrátane prepúšťania pracovníkov, znižovania výkonov a hroziacej insolvencie. Dochádza k zhoršeniu konkurencieschopnosti celého európskeho odvetvia dopravy.

Hospodárska komora Českej republiky, Maďarská obchodná a priemyselná komora, Poľská obchodná komora a Slovenská obchodná a priemyselná komora predstavujúce podnikateľskú komunitu krajín Visegrádskej štvorky vyjadrujú hlboké rozčarovanie z uplatňovania nemeckého zákona o minimálnej mzde pri poskytovaní služieb členských krajín EÚ v Nemecku.

Toto rozhodnutie má zásadný dopad najmä na služby medzinárodnej obchodnej dopravy, ktorá je hlavným nástrojom prepojenia všetkých účastníkov jednotného trhu Európskej únie. Uplatňovanie zákona o minimálnej mzde na sektor dopravy smeruje k vážnemu narušeniu slobody pohybu tovaru, čo je v rozpore s princípmi jednotného trhu, kde táto sloboda predstavuje jeden z jeho štyroch základných pilierov. Odvetvie dopravy nielen v našich krajinách, ale aj v rade ďalších štátov Európskej únie bolo týmto opatrením zasiahnuté vážnym spôsobom. Okrem vyšších nákladov spôsobených povinnosťou zaplatiť vodičom odmenu zodpovedajúcu nemeckej minimálnej mzde a úhrady ďalších poplatkov, je plnenie tejto povinnosti časovo náročné a predstavuje vysokú administratívnu záťaž. Rad dopravcov, najmä malých a stredných firiem, hlási závažné dopady vrátane prepúšťania pracovníkov, znižovania výkonov a hroziacej insolvencie. Dochádza k zhoršeniu konkurencieschopnosti celého európskeho odvetvia dopravy.

Použitie smernice o vysielaní pracovníkov 96/71 /ES ako právneho základu nemeckého opatrenia ukazuje, že nemecké orgány vykladajú smernicu veľmi extenzívne. Smernica umožňuje v článku 3, paragrafy 3, 4 a 5, aby vnútroštátne orgány poskytli výnimky a vyňali z jej pôsobnosti krátkodobé vysielanie pracovníkov alebo neveľký rozsah poskytovanej práce.

Rozhodnutie uplatniť nemeckú minimálnu mzdu aj na medzinárodnú tranzitnú prepravu je podľa nášho názoru naprosto neprijateľné, pretože nejde o poskytovanie služieb na nemeckom území. Očakávame preto, že Európska komisia dospeje k jednoznačnému záveru, že tranzitná doprava bude vylúčená z aplikácie tohto nemeckého zákona.

Zavedenie nového nemeckého zákona môže byť len začiatok a možno očakávať, že rovnaké opatrenia príjmu i ďalšie členské štáty, čím sa otvorí Pandorina skrinka odvetných protekcionistických opatrení, čo by nakoniec mohlo viesť k ochromeniu fungovania jednotného trhu. Sme presvedčení, že Nemecku, ktoré patrí ku kľúčovým krajinám európskej ekonomiky, leží na srdci zachovanie a posilnenie tohto hlavného nástroja európskej integrácie. Naši nemeckí kolegovia podnikatelia majú nepochybne rovnaký záujem na tom, aby sa bariéry jednotného trhu znižovali, a nie zvyšovali. Nemecko by malo aplikovať princípy voľného pohybu tovaru a služieb s ohľadom na záujmy svojej, ale i ostatných krajín tak ako na adekvátnu harmonizáciu paralelných právnych predpisov.

Akékoľvek opatrenia na ochranu vlastného národného trhu môžu mať len krátkodobé prínosy, ich negatívny dopad na konkurencieschopnosť bude mnohonásobne vyšší.

Vzhľadom na to, že sa vládnym predstaviteľom nepodarilo zatiaľ dosiahnuť pokrok v riešení daného problému, vyzývame na začatie rokovaní všetkých zúčastnených strán vrátane zástupcov vlád, sociálnych partnerov, združení dopravcov, hospodárskych a obchodných a priemyselných komôr, aby sa našlo rozumné a prijateľné riešenie, ktoré by zohľadnilo oprávnené požiadavky všetkých strán.

 

Podpísané 26. mája 2015

 

Vladimír Dlouhý

 

Prezident Hospodárskej komory Českej republiky

László Parragh

 

Prezident Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory

Andrzej Arendarski

 

Prezident Poľskej obchodnej komory

Peter Mihók

 

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.