Ako obezita vplýva na inkontinenciu moču

 Inkontinencia moču je definovaná ako akýkoľvek nedobrovoľný únik moču. Je to klinický príznak, ktorý poukazuje na poruchy dolných močových ciest.

Obezita alebo nadváha sa vypočíta pomocou BMI (body mass index), keď vašu hmotnosť vydelíte výškou na druhú. Teda BMI = hmotnosť/ výška². Nadváha – body mass index od 25, 0 do 29, 9, obezita – BMI ≥ 30, 0 .

Vie sa, že viac ako 50 % amerických žien má buď nadváhu alebo je obéznych.

Inkontinencia postihuje v USA tiež približne 50 % dospelých žien stredného a staršieho veku a výrazne znižuje kvalitu ich života.

Obezita však bola jednoznačne stanovená ako významný rizikový faktor inkontinencie u žien. Obézne ženy majú zvýšené riziko vzniku nedobrovoľného úniku moču približne dvojnásobne. Každé zvýšenie BMI o 5 jednotiek býva spojené s 20 % až 70 % zvýšením rizika inkontinencie u žien stredného veku. Pravdepodobnosť nového výskytu inkontinencie stúpa o 30 % až 60 % u žien so zvýšeným BMI v priebehu 5 až 10 rokov od začiatku nárastu ich hmotnosti.

Obezita prítomná v mladšom veku niekoľkonásobne zvyšuje riziko inkontinencie v strednom veku. Pritom nedobrovoľným únikom moču „trpí“ až 10 % obéznych dievčat už v období dospievania. Inkontinencia patrí medzi významné komplikácie obezity u dospievajúcich jedincov ženského pohlavia. Závažnejšie formy inkontinencie a zvýšená frekvencia úniku moču boli zaznamenané u žien s výraznejšou obezitou. Presné údaje zo Slovenskej republiky zatiaľ chýbajú.

   Obezita býva častejšie spojená so stresovou inkontinenciou moču – napr. pri kýchnutí, kašli a pod.

Želaný úbytok hmotnosti (napr. úpravou životosprávy: redukcia príjmu potravy, vyššia fyzická aktivita a pod.) významne znižuje úniky moču u obéznych žien. Viaceré údaje potvrdzujú, že už aj mierna (5 % až 10 %) strata pôvodnej hmotnosti má vysokú efektivitu a odporúča sa ako liečba prvej línie u obéznych jedincov s inkontinenciou. Pravdepodobnosť vyriešenia inkontinencie sa zvyšuje so stupňom redukcie telesnej hmotnosti.

Iná situácia je pri hľadaní súvislostí medzi obezitou a inkontinenciou u mužov. U starších jedincov s nadváhou bolo zaznamenané zvýšenie únikov moču ako u starších žien, tak aj u mužov. K rovnakým výsledkom (a aj v mladších vekových skupinách) dospeli aj ďalší autori.

Inkontinencia je najčastejšou a kvalitu života znižujúcou komplikáciou napr. po radikálnom odstránení prostaty pre rakovinu predstojnej žľazy. Bolo potvrdené, že fyzická aktivita a hmotnosť pred operáciou sú významnými faktormi ovplyvňujúcimi kontinenciu (schopnosť udržať moč) pacienta po takomto chirurgickom zákroku. Muži, ktorí nie sú obézni a sú fyzicky aktívni majú oveľa menšiu pravdepodobnosť byť inkontinentní po operácii v porovnaní s obéznymi a pohybovo neaktívnymi jedincami.

Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Urologické oddelenie FNsP Skalica                                                      

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.