24. apríl je Svetovým dňom meningitídy

Nedeľa 24. apríl je Svetovým dňom meningitídy, nad ktorým má patronát CoMO (Confederation of meningitis organisation) spájajúca 43 národných organizácií zaoberajúcich sa hrozbami meningitídy. Na Slovensku prebieha pri tejto príležitosti osvetová kampaň Slovenskej spoločnosti infektológov a Slovenskej pediatrickej spoločnosti s podporou WHO zameraná práve na ohrozenie meningokokovými ochoreniami.

„V súčasnej epidemiologickej situácií WHO odporúča očkovanie proti meningokokom. Mňa osobne veľmi teší, že sa táto  kampaň koná súčasne aj  počas Svetového a  európskeho imunizačného týždňa, ktorý tiež zdôrazňuje dôležitosť prevencie očkovaním,“ dodáva Darina Sedláková.

Kľúčové fakty o invazívnych meningokokových ochoreniach (IMO)

  • Veľmi rýchly postup, smrť môže nastať do 24 – 48 hodín
  • Ročne postihne celosvetovo 1,2 mil. obyvateľov, 135 tisíc prípadov je smrteľných
  • Až 15 % predstavujú smrteľné prípady
  • Až 19 % prípadov sa končia trvalým poškodením, stratou sluchu, mentálnym poškodením či nutnosťou amputovať končatiny
  • Baktéria je bežne prítomná v populácii, 5 – 15 % sú bezpríznakoví bacilonosiči
  • Najviac nosičstva meningokoka (až do 25 % vo veku 15 – 24 rokov) sa objavuje u adolescentov
  • Najrizikovejšou skupinou sú deti do 4 rokov
  • Baktérie sa môžu šíriť prostredníctvom respiračných sekrétov, ktoré sa prenášajú bozkávaním, kašľaním, kýchaním, zdieľaním cigarety alebo pitím z rovnakého pohára
  • Jediným účinným preventívnym opatrením je očkovanie, exituje viacero vakcín na jednotlivé sérotypy meningokoka

Pokračovať v čítaní „24. apríl je Svetovým dňom meningitídy“