Rodičia, hovorte s deťmi o alkohole

Osvete a prevencii zameranej na elimináciu škodlivých následkov konzumácie alkoholu detí a mládeže sa dlhodobo venuje združenie Fórum PSR Slovensko. Súčasťou tohto projektu je aj kampaň zameraná na upriamenie pozornosti rodičov, no tiež verejnosti a médií smerom k nezdravému vnímaniu alkoholu primárne medzi skupinou 10-15 ročných detí. Aktuálny projekt Fóra PSR Slovensko Hovorme o alkohole poskytuje rodičom, deťom, aj učiteľom informácie o tejto problematike, ale tiež rady, odbornú pomoc a interaktívne školenia, ako predchádzať a riešiť túto problematiku.

Ciele kampane:

 • Zvýšiť informovanosť všetkých troch kľúčových skupín (deti, rodičov, učiteľov) o rizikách konzumácie alkoholu maloletými;
 • Edukovať rodičov aj učiteľov, aby podporovali deti, ich vedomosti, zručnosti aj sebavedomie a tak zabránili alkoholizmu u mladistvých;
 • Zvýšiť angažovanosť rodičov v osvete a prevencii konzumácie alkoholu mladistvými;
 • Edukatívne a preventívne vplývanie na chránené osoby (mladiství, deti a pod.) zamerané na prevenciu pred konzumáciou alkoholu;
 • Vyvíjanie maximálneho úsilia na zamedzenie zneužívania alkoholu;
 • Dohliadanie na zodpovedný marketing alkoholických nápojov;
 • Prezentácia vyváženého pohľadu na otázky súvisiace s alkoholom.

Alkohol u mladistvých je stále vážny problém
Podľa zistení Fóra PSR Slovensko spotreba alkoholu na osobu (ľudia vo veku 15+) na Slovensku od r.1984 klesla o 26%. V roku 2014 sa tak dostala na priemer Európskej únie, teda na 10,6 litrov za rok. Avšak problémom aj naďalej zostáva konzumácia alkoholu mladistvými.

 • Za uplynulých 30 dní sa minimálne raz alebo viackrát intoxikovalo alkoholom 26% slovenských chlapcov a 20% dievčat
 • Prvýkrát sa dieťa stretne s alkoholom v priemere už ako 10-ročné
 • Ťažké epizodické pitie za posledných 30 dní zažilo 50% mladých Slovákov a Sloveniek, pričom európsky priemer je 39%
 • V roku 2015 záchranári na Slovensku ošetrili 221 prípadov opitosti detí a mladistvých do 18 rokov
 • Podľa údajov Operačného strediska záchrannej služby SR počet ošetrených maloletých intoxikovaných alkoholom vždy stúpne počas sviatkov a najmä letných prázdnin, napr. minulý rok v júli ošetrili 48 detí do 18 rokov
 • Je zjavná tendencia nárastu ošetrovaných dievčat ako chlapcov, napr. v júli minulého roka bolo ošetrených 27 dievčat (teda viac ako 56%)
 • Na Slovensku konzumácia alkoholu mladistvými začína prevyšovať európsky priemer od veku 13 rokov
 • Množstvo z nich požije alkohol po prvýkrát práve z rúk svojich rodičov, pričom im je ponúknutý ako ochutnávka niečoho, čo ešte nepoznajú a čo je výnimočné
 • No až 83% slovenských rodičov alkohol u svojich detí nerieši, väčšina si totiž myslí, že protialkoholová prevencia by mala byť súčasťou školskej výučby, nie rodinnej osvety.

Rodičia necítia potrebu riešiť alkohol u svojich detí

Mnoho rodičov s deťmi vo veku od 10 do 15 rokov verí, že ich dieťa sa s alkoholom ešte do kontaktu nedostalo. Nie sú si tiež plne vedomí nástrah a rizík, ktoré im môže konzumácia alkoholu v tomto veku priniesť. Súčasne si ani neuvedomujú, akým výrazným vplyvom na svoje deti pôsobia. „Podľa našich zistení totiž prevažná väčšina mladých ľudí uvádza, že najväčší vplyv v oblasti konzumácie alkoholu na nich mali rodičia. Na druhom mieste stoja kamaráti, vplyv televíznej reklamy je takmer zanedbateľný,“ hovorí Erik Čížek, predseda predstavenstva združenia Fórum PSR Slovensko.

Veľa z rodičov taktiež vôbec netuší, že aj nevinné „cucnutie” piva, vína či liehoviny napríklad vo forme sladkého likéru na rodinnej oslave môže u dieťaťa v blízkom veku spôsobiť aj závažné zdravotné problémy. Zvlášť u malých detí môže aj malé množstvo alkoholu spôsobiť ľahkú otravu a neskôr komplikácie vo vývoji mozgu, pamäti a jeho celkovej inteligencie. Navyše sa zvyšuje pravdepodobnosť budúceho vzniku závislosti na alkohole či drogách. Sú to práve rodičia, ktorí prvýkrát ponúknu sami svoje dieťa alkoholom, ako ochutnávku niečoho, čo je výnimočné. Svoj prvý zážitok s alkoholom tak získavajú už aj 10-ročné deti.

„Výsledky ukazujú, že význam prevencie alkoholu podceňuje až 60% rodičov detí v pubertálnom veku, dokonca 83% rodičov alkohol u svojich detí nerieši vôbec. Zhruba tretina dnešných rodičov napríklad tvrdí, že ideálny vek na rozhovory o alkohole je medzi pätnástym a osemnástym rokom,“ vysvetľuje Martin Šimunič zo združenia PSR a dodáva: „Navyše väčšina rodičov si myslí, že protialkoholová prevencia by mala byť súčasťou školskej výučby, nie rodinného prostredia. Prevencia voči alkoholu je zjavne podceňovaná, alkohol nie je vnímaný za porovnateľnú hrozbu ako drogy, proti ktorým je prevencia v súčasnosti široko rozšírená.“

Odborníci sa však zhodujú, že po pätnástich rokoch života dieťaťa už môže byť neskoro. Aj tu, ako napr. pri sexuálnej výchove totiž platí, že na poučenie nie je nikdy príliš skoro – preto je potrebné, aby sa s deťmi o alkohole rozprávalo vo veku, keď dospelých ešte akceptujú ako vzor a autoritu. Odporúčajú, aby tematika prevencie konzumácie alkoholu bola ponímaná komplexne, nakoľko rodičom aj učiteľom by malo ísť o spoločnú vec. Pedagógovia sú tí, ktorí poskytnú v súčinnosti s odborníkmi venujúcimi sa prevencii kvalifikovaný jednotný program varujúci mládež pred alkoholom, najúčinnejší preventívny apel a pozitívny príklad však má vychádzať od rodiny.

Hovorme o alkohole.sk

Kampaň Fóra PSR Slovensko sa zameriava práve na aktuálnu situáciu prevencie alkoholizmu mladistvých. Na webovej stránke, ktorá prináša všetky potrebné informácie pre deti, rodičov, aj školy, je možné dozvedieť sa o tom, aký negatívny dopad má konzumácia alkoholu, aké sú právne dôsledky, ale tiež rady, tipy a modelové situácie pre všetky tri základné cieľové skupiny.

 

„Okrem toho už druhý rok po sebe organizujeme sériu interaktívnych hodín pre deti 7.-mich ročníkov základných škôl po celom Slovensku. Deti sa na nich pútavou formou oboznámia o rizikách konzumácie alkoholu. Aktívnym zapojením tiež preberajú modelové situácie, v ktorých sa môže mladistvý ocitnúť, napr. nátlak zo strany priateľov na ochutnanie alkoholu, riešenie úzkosti či trémy alkoholom alebo siahnutie po alkohole ako jednom z prostriedkov stať sa obľúbeným a zapadnúť do partie. Nevyhýbajú sa žiadnej chúlostivej téme, ktorá sa týka pitia alkoholu,“ objasňuje princíp Erik Čížek.

Počas školského roka 2015/2016 bolo realizovaných 200 interaktívnych prednášok pre viac ako 4 000 žiakov po celej Slovenskej republike, ktoré priniesli množstvo pozitívnych odoziev od žiakov aj učiteľov. V ďalšom roku je naplánovaný podobný rozsah, s pokračovaním sa počíta aj v nasledujúcich školských rokoch.

Ako už bolo povedané, prevencia je však účinná len vtedy, keď sa do nej zapojí nielen škola, ale aj rodičia a tí, ktorých sa to týka najviac – deti. Netreba zabúdať, že všetci dospievajúci sú ďaleko viac než na logické argumenty citliví na vzory a majú sklon jednať podľa nich. Deti, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, tak v prvom rade vnímajú svojich rodičov, opakujú to, čo vidia u dospelých a berú to ako spoločensky prijateľný status. Pre rodičov sa však odporúčania dajú zhrnúť do jednoduchej vety: Hovorte s deťmi o alkohole a buďte im dobrým príkladom.

Všetky potrebné informácie o projekte nájdete na webovej stránke: http://www.hovormeoalkohole.sk/.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.