• Vyhľadávač

 • O stránke

  Táto stránka vám prináša informáce, ktoré sú pre vás dôležité....


 • Instagram

  Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.

 • Kategórie

 • Chodíte na preventívnu lekársku prehliadku?

 • Kalendár

  máj 2018
  Po Ut St Št Pi So Ne
  « apr   jún »
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  28293031  
 • Najnovšie

 • Meta


Väčšina svetovej populácie žije v krajinách, kde obezita zabíja viac ľudí než podvýživa.
Dôsledkom nie je iba znížený komfort v každodennom živote, obezita so sebou prináša aj pridružené ochorenia a vedie k predčasnému úmrtiu. Obezite sa však dá predchádzať. Kľúčom k prevencii je zmena jej vnímania z estetickej chyby na vážne a nebezpečné ochorenie.

Obezita patrí do rúk lekára
Obezita je stále vážnejším a rozšírenejším problémom, ktorý postihuje nielen
dospelých, ale aj deti a adolescentov. „Od roku 1975 sa výskyt obezity z celosvetového
hľadiska strojnásobil. Približne 2 miliardy ľudí na svete má nadváhu, 650 miliónov z nich je
obéznych. V roku 2016 bolo na svete 41 miliónov obéznych detí, ktoré mali menej ako 5
rokov,“ hovorí Dr. Tatul Hakobyan, zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.
„V roku 2014 bola priemerná dĺžka života slovenských žien 80,5 a mužov 73,3 roka, čo
je menej ako priemerná dĺžka života v 28-ich krajinách Európskej Únie. Slovensko
medzinárodne zaostáva v dosahovaní “zdravej dĺžky života” u oboch pohlaví. V roku 2014
sme dosiahli tretie najhoršie miesto pre mužov a najhoršie miesto pre ženy medzi 28
krajinami EÚ, ale v porovnaní s rokom 2010 dosiahla Slovenská republika zlepšenie v rámci
krajín V4. Pod tieto nepriaznivé výsledky sa podpisuje aj vysoký výskyt nadváhy a obezity
v dospelej slovenskej populácii“, pripomína prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej
diabetologickej spoločnosti, MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Obezita a rakovina
Zhubné nádory patria medzi najzávažnejšie a najobávanejšie civilizačné ochorenia.
Tretine z nich je možné predchádzať aj vďaka udržiavaniu optimálnej telesnej hmotnosti,
zdravému stravovaniu a primeranej fyzickej aktivite. „Strava a výživa ovplyvňujú riziko vzniku
zhubných nádorov najmä prostredníctvom nadváhy a obezity. V súčasnosti vnímame obezitu
ako tzv. preventabilný rizikový faktor zhubných nádorov. Obezita je príčinou 20% zhubných
nádorov,“ hovorí gastroenterológ MUDr. Peter Minárik, PhD. z Onkologického ústavu Sv.
Alžbety.
Obézny človek je 5-krát náchylnejší k rakovine konečníka, žalúdka, pažeráka, pečene,
prsníka, maternice, ale aj iným nádorovým ochoreniam. Tuk navyše výrazne znižuje šancu
včasného odhalenia onkologického ochorenia a komplikuje aj liečbu ožarovaním. Návšteva
odborníka a liečba obezity sú preto významnou pomôckou na prevenciu vzniku vážnych
onkologických ochorení.
Pomoc psychológa
Z pohľadu psychológa patrí nadváha a obezita do kategórie porúch príjmu potravy.
Odráža emocionálne konflikty, často súvisí s nedostatočným sebavedomím
a bagatelizovaním svojho stavu. Obézny človek sa často vyhýba okoliu a žije v nesúlade sám
so sebou. Neodmysliteľnou súčasťou liečby obezity je aj pomoc psychológa. ,,Obezita je
dôsledkom hlbokej, niekedy nevedomej túžby po láske a nežnostiach, často spojená s
absenciou lásky k sebe a svojmu telu. Keď človeku chýba v živote potešenie, nahrádza si ho
jedlom. Nutkavá potreba prejedania sa má súvis s nedostatkom duševnej potravy," hovorí
klinická psychologička Mgr. Tatiana Berezňaková.
Psychológ odhaľuje príčiny: prečo sa potrebujem prejedať, čo si jedlom nahrádzam,
čo mi chýba, aby som mal zmysluplný život. Tým prehlbuje istotu v samotnom pacientovi
a v jeho sociálnych interakciách.
Súčasťou psychologickej liečby je aj zvládanie diskriminácie. Okolie obézneho
pacienta často reaguje nevhodne, psychológ by mal pomôcť pacientovi zvládať prejavy

tzv. „anti-fat rasizmu“, ktorý sa prejavuje odsudzovaním obézneho jedinca zvyškom
spoločnosti, vnímanie obezity ako vlastnosti, ktorá náleží človeku menejcennému,
neúspešnému, neatraktívnemu.
Obezita na Slovensku
Podľa štúdie EHES – European Health Examiination Survey – Zisťovanie zdravia
Európanov (2011) sa v pásme nadhmotnosti a obezity nachádza približne 2/3 slovenskej
dospelej populácie. 7 z desiatich slovenských mužov vo veku 18 – 64 rokov a 6 z desiatich
slovenských žien rovnakého veku má nadhmotnosť alebo obezitu. Jeden zo štyroch mužov
a jedna zo štyroch žien má obezitu (BMI ≥ 30 kg/m 2 ) a III. stupeň obezity (BMI ≥ 40 kg/m 2 )
má viac ako 1 % slovenskej dospelej populácie.
Údaje o náraste počtu obéznych adolescentov a detí sú skutočne alarmujúce. Ide o veľmi
zraniteľnú populáciu, ktorá si zvýšené riziko rozvoja chronických komplikácií obezity nesie so
sebou do budúcnosti. Vďaka HBSC projektu (Health Behaviour in School-aged Children
Survey) Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), ktorý prebehol v rokoch 2009/2010 je nám
čiastočne známa situácia medzi slovenským adolescentami. V tomto projekte malo
nadhmotnosť a obezitu 29% chlapcov a 13% dievčat vo veku 11 rokov, 28 % chlapcov a 10 %
dievčat vo veku 13 rokov a 18% a 8% 15-ročných chlapcov a dievčat . Podľa prác slovenských
pediatrov 32,5 % obéznych detí má prítomný metabolický syndróm (súčasný výskyt viacerých
kardiovaskulárnych rizikových faktorov).
Podpora zdravého štartu do života, zdravšieho prostredia v školách, obmedzenie
marketingu a reklamy deťom a mládeži, informovanosť rodín a podpora fyzickej aktivity
patria medzi priority Národného akčného plánu prevencie obezity na roky 2015 – 2025.
Podľa Úradu verejného zdravotníctva je cieľom na najbližšie roky znížiť mieru obezity
Slovenskej populácie zo súčasných 16,9% na 15,8%. Cieľ vychádza z EU akčného plánu
detskej obezity 2014 – 2020, ktorým je prispieť k zastaveniu nárastu nadváhy a obezity
u detí, mladých ľudí a dospelých prostredníctvom opatrení v oblastiach výživy a pohybovej
aktivity.

V Európskej únii dochádza približne k 2,8 miliónom úmrtí ročne v dôsledku príčin,
ktoré súvisia s nadváhou a obezitou. Súčasný vývoj situácie a starnutie populácie naznačuje,
že potreba liečebno-preventívnej starostlivosti bude kontinuálne narastať.
„Spôsoby manažmentu obezity sa v rámci jednotlivých európskych krajín líšia.
V Slovenskej republike je veľkým problémom je chýbanie infraštruktúry komplexnej
starostlivosti o obéznych jedincov. Starostlivosť o obézneho pacienta nie je hradená, alebo je
iba minimálne hradená z verejného zdravotného poistenia, čo vedie k limitovanému prístupu
pacientov k inovatívnym antiobezitikám a k bariatrickej/metabolickej chirurgii. Chýba nám
infraštruktúra podporujúca zdravý životný štýl a kriticky vnímame aj nedostatočný vplyv
médií na propagáciu zdravého životného štýlu. Pre klinickú prax nám chýbajú diagnostické
a terapeutické štandardy manažmentu obezity, ktoré je potrebné v dohľadnom čase
pripraviť,“ upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., prezidentka Obezitologickej sekcie
Slovenskej diabetologickej spoločnosti, a dodáva: „Možnosťou na zlepšenie situácie na
Slovensku je zrealizovanie konceptu viacúrovňového multidisciplinárneho manažmentu
obezity. Efektívny manažment obezity závisí od nás, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
ktorí potrebujeme jednoznačnú podporu zo strany vládnych a zdravotníckych orgánov.“
V súčasnosti bráni implementácii účinných programov viacero faktorov. Jedným
z nich je aj potreba informovanosti slovenskej populácie. Bežný človek niekedy ani netuší,
akým spôsobom by sa mohol zapojiť do boja s obezitou, dokonca niektorí nepovažujú
obezitu za zdravotný problém.

„Obezita je vážnym rizikovým faktorom mnohých civilizačných ochorení. Na diagnózu obezita
sa v roku 2017 liečilo 9 140 poistencov VšZP, z toho bolo 3 150 detí vo veku do 15 rokov. Na
liečbu poisťovňa vynaložila 711 661 eur. Téme sa VšZP venuje dlhodobo, ako jediná
zdravotná poisťovňa na Slovensku uhrádza komplexnú liečbu morbídnej obezity zahŕňajúcu
okrem operačného zákroku aj liečbu u psychológa a ďalších špecialistov pred i po vykonaní
zákroku. Zároveň všeobecným lekárom pre deti a dorast uhrádza manažment zdravotnej

starostlivosti o deti s obezitou od troch do siedmich rokov. Veľký dôraz kladie VšZP aj na
prevenciu. Ročne napríklad v rámci celého Slovenska zorganizuje viac ako 170 preventívnych
podujatí Deň pre Vaše zdravie, na ktorých zrealizuje vyše 50 000 rôznych meraní a vyšetrení,
medzi nimi je i komplexná analýza ľudského tela vrátane merania hmotnosti, percenta
telesného tuku, vody v tele, či BMI indexu. K najnovším benefitom v oblasti prevencie patrí
úhrada tretiny nákladov na liečebno-preventívny program Obezita, a to od 1. júla,“
vysvetľuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan. . Poisťovňa už
tretí rok aktívne participuje na organizácii Slovenského dňa obezity.

3. ročník Slovenského dňa obezity
Odpovede na pálčivé otázky už po tretíkrát prináša Slovenský deň obezity. Podujatie
organizované Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti nadväzuje na
Európsky deň obezity a jeho cieľom je informovať verejnosť o obezite a rizikách, ktoré sú
spojené s nárastom hmotnosti, o možnostiach liečby obezity, ale aj o zdravej výžive
a aktivitách spojených s prevenciou rozvoja obezity.

Podujatie sa vďaka veľkému záujmu verejnosti koná v 5 slovenských mestách:
Bratislave, Martine, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach v sobotu, 19. mája, od 10:00 – 14:00.
Návštevníci budú mať možnosť:
– konzultovať s odborníkmi – obezitológmi
– priamo na mieste si zmerať hmotnosť, telesný tuk, obsah vody v tele, objem svalovej
hmoty, glykémiu, cholesterol, krvný tlak, obvod pása
– vypočítať si svoj index telesnej hmotnosti (BMI)
– dostať odporúčania pre zdravý životný štýl a stravovanie
– dozvedieť sa o ďalších možnostiach prevencie obezity
– dozvedieť sa o možnostiach liečby a úkonoch na zlepšenie životného komfortu

– zistiť prípadný výskyt pridružených ochorení a byť nasmerovaný do správnej
ambulancie
– zapojiť sa do športových aktivít zameraných na optimalizáciu telesnej hmotnosti
a konzultácií s inštruktormi
Projekt sa koná pod záštitou Prezidenta SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu
verejného zdravotníctva a zástupcov všetkých piatich zúčastnených miest.
Heslo podujatia: „Obezita patrí do rúk lekára!“
„Šírením zodpovednej osvety prevencie obezity
podporujete zdravie jednotlivcov i celej populácie na Slovensku.“
Páči sa mi ešte aj toto, len neviem, či to už nebude veľa, prosím zvážte.

 


Leave a Reply


*