• Vyhľadávač

 • O stránke

  Táto stránka vám prináša informáce, ktoré sú pre vás dôležité....


 • Instagram

  Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.

 • Kategórie

 • Chodíte na preventívnu lekársku prehliadku?

 • Kalendár

  október 2018
  Po Ut St Št Pi So Ne
  « sep   nov »
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Najnovšie

 • Meta


Chrípka je vysoko infekčné ochorenie, ktoré má jasne preukázateľný dopad na krivke úmrtnosti. Priemerne 800 ľudí ročne umiera na Slovensku následkom chrípky. Predovšetkým pre chronicky chorých pacientov s oslabenou imunitou, ktorí sú navyše vystavení vyššiemu riziku nákazy v dôsledku častých hospitalizácií a návštev lekára, môže mať chrípka fatálne dôsledky. Očkovanie proti chrípke u celej populácie, nielen samotných pacientov, ich blízkych kontaktov a zdravotníkov, pomáha znižovať počet vážnych komplikácií chrípky, hospitalizácií, alebo úmrtí.

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť kladie dôraz na zvýšenie informovanosti o rizikách ochorenia,  chrípka je totiž často zamieňaná s inými, menej závažnými vírusovými ochoreniami a jej dôsledky sú verejnosťou často podceňované. Pre rizikové skupiny však môže mať chrípka fatálne následky. Vznik závažných komplikácií spojených s prekonaním chrípky je hrozbou predovšetkým pre tehotné ženy, starších ľudí vo veku nad 60 rokov, malé deti do 5 rokov a chronicky chorých pacientov – predovšetkým pre pacientov s ochoreniami pľúc(napr. astma, chronická obštrukčná choroba pľúc), srdcovocievneho systému, pečene, obličiek, onkologickým alebo  neurologickým ochorením, či pre diabetikov.

 Po prekonaní chrípky sú častejšie infarkty aj cievne mozgové príhody

Štúdie dokazujú nárast výskytu akútneho infarktu myokardu, cievnych mozgových príhod a úmrtí počas  chrípkových epidémií. Zistil sa až šesť násobne vyšší výskyt infarktov počas prvých 7 dní od prepuknutia chrípky u sledovaných pacientov.

Pacienti so srdcovo-cievnym ochorením sú vystavení vyššiemu riziku vzniku zápalu pľúc a dvojnásobnému riziku vzniku infarktu. U pacientov, ktorí trpia súčasne kardiovaskulárnym a pľúcnym ochorením sa zvyšuje riziko úmrtia v dôsledku komplikácií chrípky až štyristonásobne. Ak kardiologický pacient ochorie na chrípku, ešte niekoľko týždňov po ochorení je vystavený vyššiemu riziku infarktu.

Očkovanie stále najúčinnejšie

Najefektívnejšou prevenciou chrípky je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) očkovanie. V súčasnosti pomáha predísť až 2,1 miliónom ochorení na chrípku, 65 600 hospitalizáciám a 37 200 úmrtiam v rámci EÚ. Napriek tomu sa Slovenská republika v porovnaní s inými krajinami EÚ drží v počte očkovaním chránených na minimálnej úrovni – očkuje sa iba 4,4 % celkovej populácie. V období, keď už prebieha epidémia je očkovať neskoro. Vtedy sa už môžeme chrániť len oveľa menej účinnými opatreniami, ako je časté umývanie rúk, vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí, pravidelnou životosprávou. Rúška na ústach a nose by mali nosiť najmä chorí v čase, kým sa nedostanú domov a do postele.

Veľkú úlohu v súčasnom období má aktivita všeobecných lekárov a manažment očkovania v ambulancii.  Je dôležité, aby mal pacient možnosť zaočkovať sa bez zbytočného čakania a bez kontaktu s chorými,“ hovorí MUDr. Jana Bendová, PhD., hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo.  „Význam očkovania by nemali podceňovať ani odborní lekári, ktorí sa starajú o chronických pacientov. Svojim aktívnym prístupom a odporúčaním môžu prispieť k ochrane zdravia svojich pacientov. Sú to práve chronickí pacienti, ktorí sú veľmi zraniteľní,“ dodáva MUDr. Bendová.

Chrípka u pacientov s diabetom

Zvýšená hladina cukru v krvi potláča imunitný systém, zvyšuje schopnosť mikroorganizmov prenikať do tela a zvyšuje ich priľnavosť na bunečné steny. Cukrovka tak znižuje imunitnú odpoveď organizmu, preto sú diabetici náchylnejší na infekčné ochorenia. Diabetik chrípku dostane ľahšie, jej priebeh je ťažší a následky vážnejšie ako u zdravých osôb. Častými komplikáciami spojenými s chrípkou sú zápaly pľúc, sinusitídy, bronchitídy, ušné infekcie. Chrípka môže spôsobiť špecifické nepríjemnosti ako je zvýšenie, alebo výrazné kolísanie hladiny cukru v krvi, akútne komplikácie (diabetická ketoacidóza, hyperosmolárny neketotický syndróm s potrebou akútnej hospitalizácie), ale aj zvýšené riziko mozgovej príhody, srdcového zlyhania, infarktu až úmrtia.

Mimoriadnu pozornosť prevencii by mali venovať diabetici starší ako 60 rokov, pacienti s dlhodobo zlou alebo nedostatočnou glykemickou kontrolou, pacienti, u ktorých sú prítomné komplikácie diabetu (poškodenie obličiek, kardiovaskulárne problémy, neuropatia), klienti domovov sociálnych služieb a doliečovacích zariadení a pacienti, ktorí sú často hospitalizovaní, alebo často navštevujú zdravotnícke zariadenia.

Počas chrípkovej sezóny pomáha zabrániť rozvoju komplikácií udržiavanie hladiny cukru v krvi čo najbližšie normálnym hodnotám, teda takým, ktoré pacientovi individuálne určí jeho lekár podľa typu cukrovky, veku, pohlavia a celkového zdravotného stavu. Diabetológovia však odporúčajú preventívne očkovanie proti chrípke. „Očkovanie významne znižuje riziko rozvoja komplikácií spojených s chrípkou. Existuje dostatok dôkazov, že pacienti s diabetom  majú na očkovanie vo všeobecnosti dobrú protilátkovú odpoveď a ochrana vďaka vakcinácii je podobná ako u nediabetikov,“ hovorí doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., primár diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni.

Pozitívny postoj k aktívnej prevencii proti chrípke má aj pán Jozef Borovka, prezident Zväzu diabetikov Slovenska a zároveň pacient s diabetom: „Očkovanie mi odporučil môj odborný lekár, ktorý mi vysvetlil, že chrípka by mohla vážne skomplikovať moje základné ochorenie. Osvedčilo sa mi v minulých rokoch, preto sa aj v tejto sezóne budem očkovať.“

Známy je historický prípad Leonarda Thompsona z roku 1922. Išlo o prvého pacienta, ktorému bol podaný inzulín. Ten pacientovi zachránil život, no diabetik o trinásť rokov neskôr umrel na následky komplikácií spojených s vírusom chrípky.

Pacienti s respiračnými ochoreniami

Astmatici, alergici a pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP)  bývajú náchylnejší na respiračné infekcie a bývajú častejšie hospitalizovaní pre komplikácie chrípky ako zdraví ľudia.  Všetkým týmto pacientom sa ako najúčinnejšia prevencia odporúča očkovanie, bez ohľadu na závažnosť alebo stupeň ich ochorenia, je pre nich bezpečné, účinné a nevyvoláva zhoršenie základného ochorenia.

Chrípka a jej komplikácie sú zodpovedné aj za nadmerné hospitalizácie a úmrtia aj u pacientov s obštrukčnou chorobou pľúc. Očkovanie proti chrípke je spojené so znížením výskytu ochorenia o 60 %, o 40 % nižšou potrebou hospitalizácie kvôli zhoršeniu ochorenia a o 80 % nižšou pravdepodobnosťou rozvoja zápalu pľúc ako komplikácie. Slovensko sa pritom radí na neslávne 2. miesto v rámci EÚ v počtoch úmrtí v dôsledku zápalov pľúc.

Onkologickí pacienti

Nesmierne dôležitá je aj ochrana pacientov s nádorovým ochorením, ktorí patria medzi vysoko ohrozenú skupinu ľudí. Pacienti, u ktorých je naplánovaná chemoterapia alebo rádioterapia, by sa mali očkovať minimálne 14 dní pred tým. Očkovanie počas imunosupresívnej liečby je neúčinné. Vakcinácia v chrípkovej sezóne sa špeciálne odporúča najmä pacientom pred ako aj po transplantácii krvotvorných buniek a orgánov. U onkologických pacientov rastie po prekonaní chrípky až päťnásobne potreba hospitalizácie a zomierajú až 4-krát častejšia ako bežná populácia.

November je stále vhodný na očkovanie

Najúčinnejšou prevenciou pred chrípkou je podanie očkovacej látky pred začiatkom chrípkovej sezóny, a to optimálne v priebehu októbra až novembra. „Očkovaním podávame čiastočky usmrteného vírusu, ktoré nie sú schopné vyvolať ochorenie, ale sú schopné vyvolať tvorbu protilátok. Protilátky ničia živý vírus v prípade, že sa očkovaná osoba infikuje vírusom chrípky,“ vysvetľuje princíp ochrany očkovaním prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., epidemiologička z Fakulty verejného zdravotníctva  Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Keďže výskyt chrípky každoročne kulminuje začiatkom roka v januári a februári, november je stále vhodný čas na prevenciu,“ dodáva prof. Krištúfková.

„Bariérová“ stratégia          

Dôležitým spôsobom ochrany rizikových osôb je aj očkovanie členov rodiny, ošetrovateľov, lekárov a sestier s cieľom zníženia rizika prenosu ochorenia na pacienta, ktorý nie je, alebo nemôže byť očkovaný. Vytvorí sa tak bariéra pre vírus chrípky. „Očkovaný človek chrípku neprenáša a preto sú rizikoví pacienti vystavení oveľa nižšiemu riziku nákazy, ak je aj  ich okolie pred chrípkou chránené,“ zdôrazňuje všeobecná lekárka MUDr. Bendová.

Chránime našich pacientov. Očkujeme sa proti chrípke.

Do svojho 4. ročníka vstúpil projekt SEVS na podporu očkovania zdravotníkov Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke.Lekári a sestry sa očkujú a idú tak príkladom svojim kolegom a pacientom. Chránia zároveň nielen  svoje zdravie, ale aj zdravie svojich pacientov, lebo očkovaný chrípku neprenáša. Pacienti očakávajú od lekára pomoc, nie chrípku,“ popisuje princíp projektu prof. Krištúfková.  Aj tento rok sa môžu prostredníctvom webstránky do projektu zapojiť ďalšie zodpovedné ambulancie a zdravotnícke zariadenia a pridať sa tak k viac ako 180 doteraz zapojeným na www.chranimenasichpacientov.sk.


Leave a Reply


*