• Vyhľadávač

 • O stránke

  Táto stránka vám prináša informáce, ktoré sú pre vás dôležité....


 • Instagram

  Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.

 • Kategórie

 • Chodíte na preventívnu lekársku prehliadku?

 • Kalendár

  máj 2019
  Po Ut St Št Pi So Ne
  « apr   jún »
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Najnovšie

 • Meta


Hovorí sa, že život máme vo svojich rukách. Existujú však ochorenia, ktoré človek nevie a nemôže ovplyvniť, respektíve ich sám nemôže mať dostatočne pod kontrolou. Kampaň #pretozetitohovorim nám pripomína, že niektorých ochorení sa predsa len vieme vyvarovať alebo vieme pozitívne ovplyvniť ich priebeh. Povzbuďme k lepšej starostlivosti o svoje zdravie našich rodičov a starých rodičov – povedzme im, aby si dali odmerať krvný tlak, Chceme, aby tu s nami ostali čo najdlhšie a v čo najlepšej forme. Preventívne vyšetrenia totiž môžu zabrániť rozvoju ochorenia, dokonca aj zachrániť život.

Vysoký krvný tlak nebolí, ale môže mať smrteľné následky

Hypertenzia alebo choroba vysokého krvného tlaku je v súčasnej dobe celosvetovým problémom. Postihuje 40 až 50% dospelých osôb vo veku nad 18 rokov. Napriek tomu približne polovica ľudí s vysokým krvným tlakom vôbec nevie o tom, že má vysoký krvný tlak, pretože v začiatkoch ochorenia nepociťujú žiadne príznaky a ťažkosti. Hypertenzia je globálny zdravotný problém, pritom sa často predstavuje mylne za „tiché“ ochorenie. Jediný spôsob ako sa dozvedieť, či trpíte hypertenziou je dať si správne odmerať svoj krvný tlak. Aby sme mali svoj vysoký krvný tlak pod kontrolou, musí byť najskôr správne diagnostikovaný. Hypertenzia celkovo postihuje 2 až 3  z 5 mužov alebo žien. Mužov postihuje o niečo častejšie. Dôvody vzniku hypertenzie sú vo väčšine prípadov neznáme, ale vieme, že základom je porucha centrálneho regulovania krvného tlaku a starnutie cievnej steny.  K urýchleniu a podporeniu vzniku ochorenia môže prispieť vrodená predispozícia ale aj zlý životný štýl. Ochorenie sa už stáva problémom pre mladších ľudí, dokonca sa vyskytuje u dospievajúcej mládeže. Mladí ľudia bežne príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, zvýšenie krvného tlaku ignorujú a pripisujú to stresu a iným problémom. Podceňujú meranie  svojho krvného tlaku. Ak si ho aj zmerajú a zistia vyššiu hodnotu, považujú ju za náhodu, reakciu na záťaž a stres, a neuvažujú o tom, že sa jedná  o ochorenie. Najznámejšie a najčastejšie rizikové faktory pre vznik a udržovanie hypertenzie sú: vek, mužské pohlavie, fajčenie, vysoký príjem kuchynskej soli v strave, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatočná telesná aktivita, najmä v spojení s nadváhou až obezitou a negatívne vnímaný chronický stres (dystres).

Samotná informácia o hodnote krvného tlaku a jeho kontrola je pritom jednoduchá, rýchla a bezbolestná. Krvný tlak sa môže merať v ambulancii lekára, v domácom prostredí alebo pomocou 24-hodinového ambulantného monitorovania tlaku krvi. Je dôležité, aby bol krvný tlak v každom prostredí meraný správnym postupom, správnou metódou, dôsledne pomocou validovaných (kontrolovaných) prístrojov. Zdravotnícky pracovník väčšinou použije elektronický automatický tlakomer, ktorého manžeta na ramene  je napojená  na samotný merač. Nafúknutím manžety dôjde ku stlačeniu (kompresii) ramennej tepny a potom k postupnému uvoľňovaniu tlaku. V tomto čase sa meria krvný tlak v tepne. Pri meraní je  potrebné dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel. Mali by sme pohodlne sedieť na stoličke s nohami na zemi,  v tichej miestnosti, približne 5 minút, nekomunikovať s inými osobami pred začatím merania krvného tlaku. Aspoň hodinu pred meraním nepiť alkohol, čiernu kávu, nefajčiť a nebyť tesne po príjme jedla. Mali by sme uskutočniť minimálne dva merania, ideálne tri merania krvného tlaku v odstupe 1- 2 minúty. Zaznamenávame hodnotu krvného tlaku, ktorá je priemerom z posledných dvoch meraní alebo najnižšie nameranú hodnotu (zvyčajne je to tá naposledy nameraná).

Výsledkom merania krvného tlaku sú dva číselné údaje: systolický tlak (ktorý je výsledkom sily pumpovacej aktivity ľavej srdcovej komory, keď sa krv z nej dostáva tepnami do tela) a diastolický tlak (ktorý je  komplexným výsledkom  odporu a tepnovej aktivity v jednotlivých tkanivách celého tela). Hypertenzia sa  definuje podľa aktuálnych odporúčaní odborníkov  ako systolický alebo diastolický krvný tlak, ktorý sa rovná alebo prevyšuje hodnotu 140/90 mmHg.

Na Slovensku prebieha v súčasnosti skríning (prehľadové zisťovanie) výskytu artériovej hypertenzie, do ktorého sa zapojili desiatky ambulancií všeobecných lekárov, v rámci projektu „Pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku“. Meranie tlaku sa uskutočňuje podľa metodických pokynov vypracovaných v Odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej hypertenziologickej spoločnosti (ESH) pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2018. „Pacient nemusí mať spočiatku žiadne príznaky, ktoré by upozornili na to, že niečo nie je v poriadku. Dokonca aj človek s vyššími hodnotami krvného tlaku sa môže cítiť dobre, pretože pokiaľ sú ešte cievy pružné, komplikácie sa neobjavia. Je preto dôležité, aby ľudia vedeli, že hypertenzia tu je, je reálna a je veľmi častá. Každý dospelý človek by mal poznať svoje hodnoty krvného tlaku,“ upozorňuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Jana Bendová, PhD.

Neliečená hypertenzia ohrozuje pacienta viacerými komplikáciami                                     
Vysoký krvný tlak sa bežne nezníži sám od seba. Bez správnej životosprávy a liečby, hodnoty krvného tlaku väčšinou postupne stúpajú. Nerozpoznaná, neliečená alebo nesprávne liečená hypertenzia ohrozuje chorého vznikom mnohých závažných komplikácií, ktorým sa dá predísť účinnou liečbou.

V samotnej liečbe hypertenzie je veľmi dôležitý osobný prístup chorého k ochoreniu. Hypertonik by sa mal „spriateliť“ so svojou chorobou ako so životným faktom. Ak pacient berie hypertenziu na „ľahkú váhu“ a nedodržiava lekárom odporúčanú liečbu, vystavuje sa komplikáciám a riziku vzniku ďalších pridružených ochorení. Lieky, ktoré pacient neužíva alebo zabudne užiť, nemôžu účinkovať. Poctivý prístup pacienta k svojmu zdraviu práve v oblasti  kontroly krvného tlaku sa odrazí na jeho celkovej kondícii a na jeho zdravotnom stave. Dôslednou a kvalitnou liečbou vysokého krvného tlaku na tzv. bezpečné hodnoty je možné znížiť riziko mozgovej mŕtvice o 36%, riziko srdcového zlyhania o 38%, úmrtnosť na srdcovocievne príčiny o 16% či celkovú úmrtnosť o 10%.

Ak trpíte vysokým tlakom, je skutočne nutnosťou začať s liečbou a pokračovať v nej bez prerušenia tak, aby sa dosiahli spomínané cieľové  hodnoty, ktoré predstavujú „bezpečie“ pre činnosť životu dôležitých orgánov, najmä srdca, ciev,  mozgu a obličiek. Cieľové hodnoty pre úspešnú liečbu závisia tiež od veku pacienta a iných pridružených ochorení (diabetes, chronické ochorenie obličiek, koronárna choroba srdca, prekonaná cievna mozgová príhoda).  U pacientov mladších ako 65 rokov je cieľová hodnota krvného tlaku menej ako 130/80 mmHg. U starších pacientov (nad 65 rokov) menej ako 140/80 mmHg.

Viac ako 75 % pacientov potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku viac ako jeden liek, t.j. kombinovanú liečbu. „Ak pacienti potrebujú viacero liekov, predstavuje to pre nich problém. Zvyčajne liečbu nedodržiavajú správne, upravujú si dávkovanie, zabúdajú na užitie liekov  alebo niektorý z liekov prestanú brať úplne. Prerušenie liečby pri hypertenzii je nebezpečné a v niektorých prípadoch môže ohroziť ich život náhlym vzostupom krvného tlaku, vznikom porúch rytmu, znížením intenzity činnosti srdca ako pumpy, urýchlením aterosklerotických cievnych zmien a pod. Niekedy už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi. Riešením môžu byť takzvané pevné (fixné) kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liečiv v jedinej tablete,“ vysvetľuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. Takto uspôsobené lieky majú viacero výhod – znižuje sa počet denne užívaných tabliet (ročne to môže byť až o 730 tabliet menej, ak pacient užíva 1 tabletu namiesto troch) a zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa. Život s hypertenziou je pre pacienta menej zaťažujúci a komfortnejší. Zlepšuje sa zároveň kontrola tlaku krvi čím stúpa efektivita liečby.  Lekárovi  tak ušetrí častejšie kontroly a úpravy liečby.

Pacienti si vďaka dodržiavaniu liečby môžu zabezpečiť nielen zlepšenie zdravotného stavu, predĺžiť aktívny život, ale aj zlepšiť celkovú kvalitu života. Toto sú teda niektoré z dôvodov, pre ktoré na Slovensku vznikla Charta 70/2023 – výzva pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou ako iniciatíva odborných spoločností (Slovenská hypertenziologická spoločnosť, Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva), a pacientskej organizácie Únia pre zdravšie srdce. Ich cieľom je vo zvýšenej miere hovoriť o riziku hypertenzie a chrániť tým svojich pacientov pred vážnymi komplikáciami, ktoré vysoký krvný tlak prináša. Víziou odborníkov je zároveň zlepšenie kontroly hypertenzie na Slovensku využívaním nových odporúčaní pre lekárov aj pacientov v každodennej praxi, a zároveň primäť pacientov k tomu, aby k svojmu ochoreniu pristupovali aktívne a zodpovedne. Odborníci sa chcú priblížiť k naplneniu vízie mať 70% pacientov s dobre kontrolovanou hypertenziou do roku 2023.

Kampaň #pretozetitohovorim, #becauseIsayso

Do preventívnej celosvetovej kampane, ktorá vyzýva potenciálne rizikové skupiny ľudí, aby si dali skontrolovať svoj krvný tlak a predišli tak dostatočne zavčasu možným obávaným komplikáciám, sa po druhý raz zapojilo aj OZ Únia pre zdravšie srdce. Tohtoročná kampaň projektu #pretozetitohovorim, #becauseIsayso, vyzýva na nutnosť prevencie vysokého krvného tlaku u dospelých prostredníctvom malých detí, vnukov a vnučiek. Deti hovoria vždy pravdu. Je čas ich počúvať. Všetky deti rastú so spomienkou na detstvo, počas ktorého ich rodičia vychovávali a učili ako sa slušne správať. Deti často kládli otázku „Ale prečo?“. Odpoveď od rodičov znela „Pretože ti to hovorím.“ Teraz je rad na deťoch a najmladších generáciách, ktoré túto zaužívanú frázu môžu povedať svojim rodičom či starým rodičom. Môže ich to povzbudiť, aby si svoj tlak dali skutočne skontrolovať a postarali sa o to, aby tu so svojimi najbližšími ostali čo najdlhšie. Túto možnosť môcť využiť aj počas Svetového dňa hypertenzie, 17. mája 2019, keď budú bezplatne zabezpečené merania krvného tlaku pre širokú verejnosť vo vybraných lekárňach na celom Slovensku.

Aktivity, ktoré organizuje, a do ktorých sa zapája aj Únia pre zdravšie srdce podporujú aj herci a ďalšie známe osobnosti. Na prvom celoslovenskom stretnutí členov občianskeho združenia, predstavil prezident Únie pre zdravšie srdce, Ing. Peter Kollárik, nových ambasádorov – Zuzanu Mauréry a Adyho Hajdu. Únia chce verejnosť upozorniť na to, že je dôležité sledovať nielen zdravotný stav svojich rodičov a blízkych, ale nezabúdať ani na seba. Ambasádori pomôžu združeniu, v rámci svojho osobnostného potenciálu, hovoriť o srdcovocievnych ochoreniach v širšom kontexte aj pre generáciu svojich rovesníkov, ktorí môžu tiež patriť do rizikovej skupiny. Únia pre zdravšie srdce chce taktiež rozšíriť svoju pacientsku základňu a novým členom vysvetliť výhody členstva v združení. V najbližších mesiacoch je jednou z priorít združenia vydanie Minikuchárky jedál pre zdravé srdce. Ide o gastronomicko-edukačnú publikáciu, ktorá bude plná zaujímavých receptov od odborníkov, známych osobností, ale aj pacientov.

Do kampane #pretozetitohovorim sa už po druhýkrát zapojila aj sieť BENU lekární, ktorá si uvedomuje riziká vysokého krvného tlaku a bezplatnými meraniami po celom Slovensku prispieva k lepšej kontrole pacientov s hypertenziou. „V spoločnosti BENU lekáreň sa neustále zlepšujeme a prinášame zákazníkom stále niečo nové. Ponúkame veľa služieb, ktoré zákazníci nájdu exkluzívne iba u nás – či už ide o merania hodnôt z kvapky krvi CRP, neznášanlivosť lepku, činnosť štítnej žľazy, nedostatok železa, prevencia žalúdočných ochorení, triglyceridy , glukóza či cholesterol. Na našich zákazníkoch nám záleží a popri všetkých ochoreniach si uvedomujeme aj riziká spojené s vysokým krvným tlakom. Už po druhýkrát sme sa preto zapojili do celosvetového projektu #pretozetitohovorim zameraného na kontrolu krvného tlaku, ktorú v našich lekárňach poskytneme zadarmo. Náš edukovaný personál je pripravený ochotne dennodenne pomáhať každému zákazníkovi na ceste k lepšiemu zdraviu, či už širokým portfóliom služieb alebo poradenstvom v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Pretože zdravie a spokojnosť našich zákazníkov je vždy našou prioritou,“ vysvetlila Barbora Balaďová, marketingová manažérka spoločnosti BENU Slovensko.


Leave a Reply


*