Výzva Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) na zlepšenie skríningu kolorektálneho karcinómu na Slovensku

Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí medzi najvážnejšie zdravotnícke problémy Slovenska.
Každoročne na ňu ochorie takmer 4000 pacientov a zomiera viac ako 2000 pacientov. Pri správnej
prevencii by pritom bolo možné predísť takmer všetkým týmto zbytočným ochoreniam a úmrtiam.
SGS považuje boj proti rakovine hrubého čreva za najvyššiu prioritu verejnej zdravotnej politiky na
Slovensku.
SGS oceňuje spustenie organizovaného skríningu rakoviny hrubého čreva v roku 2011, ako aj
následné kroky jeho rozvoja, vrátane začiatku pozývacieho skríningu v roku 2019. Zároveň vítame, že
podporu skríningu rakoviny hrubého čreva si osvojili všetky relevantné politické sily na Slovensku. Je
potešiteľné, že rozbiehajúce sa celospoločenské úsilie už začalo prinášať prvé ovocie vo forme
naznačeného poklesu úmrtnosti na toto ochorenie, ktorý evidujeme v posledných rokoch.
Slovenská gastroenterologická spoločnosť sa však domnieva, že pre boj s rakovinou hrubého čreva
môžeme urobiť oveľa viac. Vyzýva preto na prijatie nasledovných opatrení:
1) Podporovať preventívnu primárnu skríningovú kolonoskopiu ako najúčinnejšiu formu prevencie
rakoviny hrubého čreva v populačnom skríningu aj v rizikových skupinách.
V tomto smere je potrebné zabezpečiť úhradu primárnej skríningovej kolonoskopie pre pacientov
v rizikových skupinách ako sú pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou, so stavom po odstránených
polypoch alebo prekonanej rakovine hrubého čreva a s chronickými črevnými zápalovými
ochoreniami v bezlimitnom režime.
2) Odstrániť bariéry pre vykonávanie kolonoskopie, a to najmä zabezpečiť dostupnú bezbolestnú
kolonoskopiu pre každého pacienta, ktorý si zvolí túto formu skríningu.
V tomto smere je kľúčové novelizovať legislatívne požiadavky na vybavenie gastroenterologického
pracoviska pre vykonávanie analgosedácie a celkovej anestézie v súlade s klinickou praxou a následne
zabezpečiť adekvátnu úhradu kolonoskopie v analgosedácii alebo celkovej anestézii formou
jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
3) Investovať z verejných zdrojov adekvátne prostriedky do osvetových kampaní pre verejnosť,
ktoré podporujú účasť na skríningu rakoviny hrubého čreva.
4) Uhrádzať v adekvátnej výške zložité výkony na špecializovaných pracoviskách
Vývoj v endoskopii pokročil a mnohé prednádorové aj nádorové lézie (veľké polypy a nádory vo
včasných štádiách) je možné odstrániť bez nutnosti operácie, t.j. endoskopicky. Teší nás, že na
Slovensku máme pracoviská, ktoré patria medzi európsku špičku v tejto oblasti. Potrebujú však
adekvátnu podporu, keďže takéto výkony sú prístrojovo aj finančne náročnejšie. Používa sa špeciálny
tenký terapeutický kolonoskop, špeciálny zdravotnícky materiál, pacient musí byť tlmený počas

výkonu a výkon trvá dlhšie. Výkony preto vyžadujú výrazne vyššiu úhradu ako bežná diagnostická
kolonoskopia či štandardná polypektómia.
Slovensko je krajinou s druhým najvyšším výskytom týchto ochorení v Európe, v úmrtnosti mužov je
dokonca na čele rebríčka. Napriek tomu v mnohých prípadoch ostávajú možnosti skorého záchytu
rakoviny hrubého čreva a konečníka ďaleko za svojimi možnosťami. Kolorektálny karcinóm je
rakovina, ktorej sa dá pomocou preventívnych opatrení vrátane preventívnej kolonoskopie vyhnúť
takmer na 100 %. Na nádorové ochorenia čriev by sa pri zavedení týchto preventívnych opatrení
nemuselo vôbec umierať.

Vyzývame Vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, zdravotné poisťovne, a ďalšie relevantné
inštitúcie, aby tieto požiadavky pomohli urýchlene zaviesť do praxe a pomohli tak vytvoriť dobre
fungujúci skríningový mechanizmus na významné zníženie výskytu a úmrtnosti na kolorektálny
karcinóm na Slovensku

Vyzývame všetky relevantné politické strany, odborné a spoločenské organizácie, aby sa k tejto výzve
pripojili, premietli do svojich programov a následne presadzovali aj v budúcnosti do praxe.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.