Zelený Kaufland sa rozširuje do 13 predajní na Slovensku

04Ochrana životného prostredia je jednou z kľúčových tém spoločnosti Kaufland. Zákazníkom, zamestnancom i širokej verejnosti sú na Slovensku aktivity v oblasti environmentalistiky prezentované v rámci projektu „Zelený Kaufland“, ktorý prichádza v tomto roku aj s novinkou –   triedeným zberom hliníkových nápojových plechoviek. Kaufland je tak prvým a zatiaľ jediným maloobchodným reťazcom, ktorý svojim zákazníkom ponúka možnosť pristupovať k ochrane životného prostredia zodpovedne a proaktívne.

Podľa odborníkov sa recykláciou hliníka dosahujú veľmi významné zníženia množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia, úspory na surovinových zdrojoch a energiách. Každá tona vytriedených nápojových plechoviek znižuje množstvo vypúšťaných emisií CO2 o 10 ton. Recyklácia hliníka spotrebuje o 95 % menej energie než ich výroba z primárnych surovín. Navyše hliník je možné recyklovať donekonečna.

03Vytriedené hliníkové plechovky putujú do spracovateľských závodov, kde sa použijú na výrobu nových produktov. Hliník má široké uplatnenie v automobilovom a leteckom priemysle, ale je aj obľúbeným materiálom na výrobu bicyklových rámov. Zo 670 recyklovaných hliníkových plechoviek môže byť napríklad vyrobený jeden bicykel.

„Je veľmi potešiteľnou správou pre Slovensko, že spoločnosť Kaufland prichádza s iniciatívou triedeného zberu nápojových plechoviek. Vnímam to ako prejav zodpovednosti tohto obchodu za environmentálne správne nakladanie s odpadom vznikajúcim z výrobkov pochádzajúcich z jeho predajných pultov. Spotrebiteľ dostáva dôležitú informáciu o tom, čo má spraviť s nápojovou plechovkou na konci jej životného cyklu, že jej miesto je v triedenom zbere, aby podstúpila proces recyklácie,“ povedal Ľubomír Augustín zo spoločnosti Reclay Slovensko, ktorá je novým partnerom projektu Zelený Kaufland.

V tomto roku sa projekt Zelený Kaufland predstaví v 13 predajniach: v Bardejove, Čadci, Novom Meste nad Váhom, Rožňave, Sabinove, Šamoríne, Veľkom Krtíši a v šiestich obchodných domoch v Bratislave. Projekt Zelený Kaufland pozostáva zo štyroch základných línií, ktorých súčasťou sú Zelený chodník, Zelené zberné dni, rekuperácia a zodpovedné nakladanie s odpadom. Vo všetkých trinástich predajniach vznikne náučný Zelený Kaufland chodník, ktorý priamo počas nákupov vysvetľuje spotrebiteľom problematiku separácie a recyklácie odpadu, ako aj šetrenie energie. Desať stanovíšť edukatívneho chodníka je rozmiestnených tak, aby korešpondovali s tovarom, ktorý sa v danom oddelení predáva a zároveň vysvetľovali, aký odpad pri konkrétnych produktoch vzniká a ako sa dá efektívne triediť a recyklovať.

Od roku 2013 využíva už desať novopostavených predajní Kaufland na Slovensku inovatívny systém rekuperácie, ktorý prispieva k významnému šetreniu energií, úspore CO2, ako aj komfortu zákazníkov pri nakupovaní. Systém rekuperácie zabezpečuje z odpadového tepla chladenie tovaru, vykurovanie oddelenia s čerstvými potravinami, chladenie predajnej plochy, dodatočné vykúrenie resp. chladenie pomocou vzduchotechnického zariadenia. Cieľom projektu Zelený Kaufland však nie je len informovať, ale aj motivovať obyvateľov z okolia predajní k aktívnemu prístupu k ochrane životného prostredia. Súčasťou sú preto i viaceré nadstavbové aktivity zamerané na zber a triedenie odpadu počas ktorých môžu priniesť pred predajňu Kaufland nepotrebné plechovky, batérie, elektroodpad, textil a obuv.

„Presvedčili sme sa, že pochopenie problematiky motivovalo našich zákazníkov zodpovedne pristupovať k životnému prostrediu, preto projekt v tomto roku inovujeme a rozširujeme, a to ako v hľadiska rozsahu aktivít, tak aj počtu zapojených predajní,“ uviedol hovorca spoločnosti Kaufland Martin Gärtner.

„Povzbudením pre nás a zároveň ocenením projektu boli aj výsledky prieskumu, ktoré sa týkali minuloročných aktivít Kauflandu zameraných na životné prostredie. Až 88 % opýtaných zákazníkov predajne Kaufland v Novom Meste nad Váhom odpovedalo, že takéto aktivity zamerané na ekológiu ich ovplyvnili pri nakladaní s odpadmi a 57 % z nich si začalo viac uvedomovať, že správanie jednotlivca má vplyv na životné prostredie celej planéty. Viac ako 54 % opýtaných spotrebiteľov dokonca tieto aktivity motivovali ku separácii odpadu,“ poznamenala odborná garantka projektu Bohumila Tauchmannová.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.