Absurdity a „pikošky“ z ambulancie kardiológa

doc. Goncalvesova - www.modernysvet.skKardiológovia sa denne stretávajú vo svojich ambulanciách s absurdnými tvrdeniami, „dobrými radami“ z internetových fór a samoliečiteľskými snahami pacientov. Niektoré z nich však môžu ohroziť ich zdravie, ba dokonca aj život!

  •  Ak mám vysoký krvný tlak, mám lepšie prekrvený mozog a lepšiu erekciu

Vysoký krvný tlak neznamená lepšie prekrvenie mozgu. Mozog má silnú autoregulačnú schopnosť a reguluje pretok cez mozog uvoľnením alebo naopak stiahnutím priesvitu mozgových tepien. Preto je prietok krvi mozgom rovnaký pri nízkom ako aj veľmi vysokom tlaku.  Ak je TK dlhodobo zvýšený vedie to k prestavbe štruktúry cievnej steny, ktorá hrubne a tuhne, čo je zárodkom pre vznik neskorších komplikácií.

  • Mal som vysoký TK , užíval som lieky, potom som ho mal už dobrý tak už lieky neužívam

Artériová hypertenzia je ochorenie, ktoré sa väčšinou nedá vyliečiť ak sa neodstráni jej príčina. Tá je v 90%  prípadoch neznáma. Tlak krvi sa dá liečbou spoľahlivo kontrolovať, ale po jej prerušení sa tlak opäť zvyšuje. Na dlhodobú kontrolu vysokého tlaku je dôležitá redukcia hmotnosti a pravidelné telesné cvičenie. Pokračovať v čítaní „Absurdity a „pikošky“ z ambulancie kardiológa“

Vysoký tlak sa ľahko diagnostikuje, prečo liečba „nefunguje“? Hypertenzia sa nemusí končiť infarktom!

Ilustracne foto - tabletkyPrečo nás prekvapí, ak herec, spevák, či politik náhle „z plného zdravia“ dostane infarkt? Jedným z vyvolávajúcich faktorov srdcovocievnych príhod je vysoký tlak krvi – hypertenzia. Hoci sa toto ochorenie ľahko diagnostikuje, často nie je odhalené, ani správne liečené. Až 70 percent pacientov s hypertenziou v Európe nedosahuje napriek liečbe cieľové hodnoty  tlaku krvi. Prečo?

Pokiaľ sa krvný tlak zvyšuje, príčina sa hľadá v poruche jedného z troch mechanizmov, ktoré ho ovplyvňujú. Sú to množstvo obiehajúcej krvi, sila srdcového sťahu a periférny cievny odpor, ktorý kladú cievy v organizme pretekajúcej krvi. Poruchou jedného, viacerých alebo všetkých týchto mechanizmov  dochádza k zvyšovaniu krvného tlaku. Asi 10% pacientov má identifikovateľnú a odstrániteľné ochorenie či poruchu (napr. hormonálnu), ktorá vedie k zvyšovaniu tlaku krvi. Vtedy hovoríme o tzv. sekundárnej hypertenzii.

Pri dlhšom trvaní hypertenzie dochádza k poruchám prekrvenia rôznych orgánov a tým aj poruchy ich činnosti.  Už pri hodnote, ktorá sa označuje za hornú hranicu „normálneho“ tlaku 140/90mmHg, stúpa riziko srdcovocievnych chorôb. Vysoký krvný tlak nemusí mať žiadne príznaky alebo sú len málo výrazné a často sa pripisujú iným veciam. Pokračovať v čítaní „Vysoký tlak sa ľahko diagnostikuje, prečo liečba „nefunguje“? Hypertenzia sa nemusí končiť infarktom!“