Kontakt

Mgr. Ľubica N. Koľníková

mail: redakcia@modernysvet.sk